ОА Ямбол на второ място в рейтинга на учещите администрации за 2021 година

През 2021 г. добре познатата инициатива на ИПА се проведе за четвърта година. Проучването бе осъществено в периода октомври – ноември. В него взеха участие 81 администрации и почти 3000 служители – много повече отколкото в предходните години на провеждане на изследването. От заявилите желание за участие общо 81 администрации 56 са покрили изискванията.

 Рейтингът на учещите администрации за 2021 г. е изготвен въз основа на самооценките на тези 56 структури на държавната администрация от които:

-21 централни администрации

-11 териториални структури на централни администрации

-11 областни администрации

-13 общински администрации

Областна администрация Ямбол е отличена сред останалите администрации, по показателите Организационна култура, подкрепяща ученето; Процеси на учене; Лидерски стил, който стимулира ученето.

Първите 11 администрации в общия рейтинг за 2021 г. ще бъдат поканени за награждаване на специална церемония, която ще се състои през януари 2022 година.