С П И С Ъ К за допуснатите и недопуснатите кандидати за длъжността „Старши експерт“ в дирекция „Административен контрол, регионално развитие и държавна собственост” (ИТ)

Няма допуснати до конкурса кандидати.

Недопуснат до конкурса кандидат:

  1. Керка Русева

Кандидатът не доказва минимално изискуем професионален опит 1 (една) година.

Председател:   
(Б. Кавалджиева)