Работна среща на областните управители в Шумен

На 20.07.2022 г. /сряда/ в Областна администрация Шумен, бе проведена работна среща на областни управители и заместник областни управители от страната.

На срещата е взето решение да бъдат създадени работни групи от областни и заместник областни управители, които да работят по основните направления – сектор ВиК, европейски проекти, пътна инфраструктура, енергийна ефективност и държавна собственост, с цел разделение на отговорностите за съвместното постигане на по-бързи резултати. Ще се провеждат регулярни месечни срещи във всяка от областите с цел решаването на проблемите на всяка една област.

Днес са обсъдени и конкретни предложения, които ще бъдат отправени към Министерски съвет и до Министерството на регионалното развитие и благоустройството, касаещи възможността областните администрации да кандидатстват по различни програми и проекти. Обсъдени са още и конкретни възможности за прилагане на един и същ модел в отделните области за информиране и подпомагане на дейността на училищата и детските градини.  

Областния управител на област Ямбол Васил Александров подкрепи инициативата на областния управител на област Шумен за цялостна реконструкция на Върбишки проход и изграждане на четирилентов път Силистра – Шумен – Карнобат – Ямбол – Лесово/през Ришки проход/  с мост между Силистра и Кълъраш. Васил Александров изрази готовност, в рамките на предоставените му правомощия, да съдейства за реализиране на инициативата.