Списък на класираните кандидати за длъжността „Главен счетоводител“ в дирекция „Административно-правно обслужване, финанси и управление на собствеността“

СПИСЪК

на класираните кандидати

за длъжността „Главен счетоводител“ в дирекция „Административно-правно обслужване, финанси и управление на собствеността“

  1. Зорница Станева


Подписи на членовете на конкурсната комисия:

1……………………/П/…………………………

                Драгомир Димитров

2 …………………/П/……………………………

                Галя Павлова

3…………………/П/…………………………….

                Лидия Кръстева

4 …………………/П/……………………………

                Марияна Танчева

5…………………/П/…………………………….

                Йорданка Великова