Уведомление за инвестиционно предложение в землище на гр. Елхово, местности „Хелинга“ и „Яръма“

Местоположение:  землище на гр. Елхово, местности „Хелинга“ и „Яръма“

Областна администрация уведомява, че ще извърши почистване на коритото на р. Тунджа, м-ст. “Хелинга“ и м-ст „Яръма“  в участък извън регулация на гр. Елхово-от начална точка с координати: СШ:42˚9ˈ28.63̎;ИД:26˚33ˈ25.68̎  до крайна точка с координати: СШ:42˚9ˈ24.68̎;ИД:26˚33̎22.08̎ и участък с координати СШ:42˚9ˈ18.46̎;ИД:26˚32ˈ53.24̎