По повод на възникнали притеснения сред гражданите, относно създаване на многофункционален дивизионен щаб на НАТО край Ямбол

По повод на възникнали притеснения сред гражданите, относно създаване на многофункционален дивизионен щаб на НАТО край Ямбол, Областният управител на област Ямбол – Биляна Кавалджиева – Димитрова, поиска официална информация по темата от Министъра на отбраната на Република България.

В отговор, той уведоми областния управител, че към момента не съществуват планове за изграждане или развръщане на многофункционален дивизионен щаб на НАТО в или около Ямбол.

„Към този момент се анализират възможностите за мястото, където да бъде разположена многонационалната бойна група“, се казва още в писмото на министър Тагарев. Той обръща внимание и на ползите от разполагането на многонационалната бойна група, в съответната област, като посочва за такива – „привличане на значителни инвестиции в пътища, канализация, социална и друг вид инфраструктура, подобряването на бизнес климата, откриването на нови работни места и повишаването на доходите на живущите в региона“.