Извършен оглед на място на обекти, в процес на изграждане от „Електроразпределение Юг“ ЕАД.

Днес, 21.08.2023 г., Областният управител на област Ямбол – Биляна Кавалджиева-Димитрова, заместник областният управител на област Ямбол – Николай Костадинов и ръководителят на КЕЦ Ямбол към „Електроразпределение Юг“ ЕАД – инж. Александър Кадиев, извършиха оглед на място на обекти, в процес на изграждане от електроразпределителното дружество:

  • Нова възлова станция „Запад“, където се предвижда въздушните изводи от 20 kV, захранващи подстанция Ямбол, да бъдат подменени с нови подземни кабелни линии.

Тези дейности ще допринесат за подобряването на електрозахранването на Промишлена зона Ямбол.

  • Кабелна линия до с. Безмер и до местността „Курткая“, която ще бъде включена след монтиране на токови трансформатори в подстанция Ямбол, собственост на Електроенергийния системен оператор (ЕСО).

Тези дейности ще допринесат за подобряването на електрозахранването на с. Безмер, летище Безмер и местност „Курткая“.

  • Кабелна линия и в местността на сметището на с. Дражево, с дължина 5,5 км.  Тези дейности ще допринесат за подобряването на електрозахранването на селата Дражево, Кабиле и Хаджидимитрово.
  • Нова кабелна линия от подстанция Тенево до стълб № 54, находящ се в землището на с. Инзово.

Тази линия ще подобри електрозахранването в селата Скалица, Овчи кладенец, Меден кладенец, Крумово и Миладиновци.

  • В селата Калчево, Стара река, Козарево е разработена цялостна концепция окабеляване на целия участък. След 01.09.2023 г. се предвижда да се направи монтаж на птицепротектори на целия въздушен електропровод Дражево.

На срещата бе обсъден и проведеният протест пред сградата на EVN от недоволни от електрозахранването жители на селата Дражево, Кабиле и Хаджидимитрово. Г-н Кадиев посочи, че след завършване на цялостния обект, ще бъдат монтирани птицепротектори, след което ще бъде извършен мониторинг на извършените дейности. А във връзка с подадени сигнали от жителите, ще се направи проверка на релейните защити на подстанции Ямбол и Тенево, които са собственост на Електроенергийния системен оператор.

На срещата г-н Кадиев подчерта, че област Ямбол е на едно от челните места по направени от EVN инвестиции в Югоизточна България за подобряване на сигурността на захранване.