Областна администрация напомня за обявения Конкурс за есе, очакваме ви!

РЕГЛАМЕНТ:

Участниците представят есе на тема „Образованието не променя света, а хората, които ще променят света“.

Право на участие имат всички ученици от гимназиален етап.

Обем: до 3 страници

Подравняване: двустранно; – Шрифт: Times New Roman; – Размер на шрифта:12.

Есетата трябва да отговарят на следните изисквания:

 • Тематична свързаност на есето
 • Оригиналност на тезата
 • Последователност/логика на изложението
 • Убедителност и въздействие
 • Спазване нормите на българския книжовен език.

Към всяко есе трябва да бъде приложена следната информация:

 • трите имена;
 • училище;
 • клас;
 • телефон за връзка;
 • е-mail.

Оценяването на есетата се извършва от комисия.

Председател:

 • Георги Господинов

Членове:

 • Снежана Илиева
 • Боян Боев

Краен срок за изпращане–30.09.2023г. на

е-mail: konkursoa_yambol@abv.bg

Награди:

Тримата кандидати, класирани на първо, второ и трето място ще получат парична награда, грамота и плакет.

Награждаването ще се проведе на 09 октомври 2023г.

Очакваме вашите творби!