Списък за допуснатите и недопуснатите кандидати за длъжността „Главен експерт“ в дирекция „Административен контрол, регионално развитие и държавна собственост”.

С П И С Ъ К

за допуснатите и недопуснатите кандидати

за длъжността „Главен експерт“

в дирекция „Административен контрол, регионално развитие и държавна собственост”

  1. Допуснати до конкурса кандидати:
  1. Ивелина Новакова

Посоченият допуснат кандидат трябва да се яви на тест на 26.10.2023 г. (четвъртък) от 10:30 ч. в малка заседателна зала на Областна администрация – Ямбол.

  1. Недопуснати до конкурса кандидати: няма.

Председател:     /п/   
(Р. Йовчева)