Стартира обществено обсъждане на Анализ на потребностите и предложение за Национална карта на социалните услуги

Законът за социалните услуги (ЗСУ), с който се въведе планирането на национално ниво на социалните услуги, финансирани изцяло или частично от държавния бюджет, определи ролята на областните и общински администрации при реализирането на този процес. 
Съгласно законовите разпоредби, до 12 месеца от публикуването на резултатите от преброяването на населението и жилищния фонд в Република България се приема Националната карта на социалните услуги. 

В съответствие с изискванията на Закона за социалните услуги и Наредбата за планиране на социалните услуги от Агенцията за социално подпомагане /АСП/ са изготвени Анализ на потребностите на национално ниво от социални и интегрирани здравно-социални услуги на общинско и областно ниво, които се финансират изцяло или частично от държавния бюджет, както и предложение за Национална карта на социалните услуги.

В рамките на срок до 09.11.2023 г. всички заинтересовани страни могат да се запознаят с проекта на двата документа, публикувани на сайта – Анализ и национална карта.