Списък на класираните кандидати за длъжността „Младши експерт” в дирекция „Административен контрол, регионално развитие и държавна собственост

СПИСЪК

на класираните кандидати

за длъжността „Младши експерт” в дирекция „Административен контрол, регионално развитие и държавна собственост”

  1. Мариета Тошева


Подписи на членовете на конкурсната комисия:

1……………………/П/…………………………

Николай Костадинов

2……………………/П/…………………………

Руска Йовчева

3……………………/П/…………………………

Галя Павлова

4 ……………………/П/…………………………

Стефани Саракчиева

5……………………/П/…………………………

Йорданка Великова