Извършване на планирана тренировка на сиренните устройства на територията на област Ямбол.

На 01.04.2024г./понеделник/ от 11:00 часа, ще бъде извършена планирана тренировка, чрез задействане на сиренните устройства на територията на област Ямбол.
Тя ще се проведе с цел проверка на техническото състояние на системата, придобиване на умения от длъжностните лица за работа с НСРПО и обучение на населението за разпознаване на сигналите, излъчвани от акустичните сиренни устройства.