Заседание на Областната епизоотична комисия

Днес, 01.04.2024 г. в Сградата на Областна администрация Ямбол се проведе заседание на Областната епизоотична комисия. Заседанието се състоя на основание издадена заповед № РД11-761 от 26.03.2024 г. на изпълнителния директор на Българска агенция по безопасност на храните (БАБХ), поради възникнало огнище на заболяването АЧС (африканска чума по свинете) в гр. Съединение, обл. Пловдив. В рамките на проведената Областна епизоотична комисия бяха взети решения, сред които: – Повишаване на осведомеността по отношение на епизоотичната ситуация относно заболяването АЧС. – Насрочване и провеждане на общински епизоотични комисии с цел предотвратяване проникването на болестта на територията на област Ямбол. Комисията остава с повишено внимание и в готовност за последващи заседания.