Информация за граждани, пристигащи от Украйна

Заповед за сформиране на oбластен щаб за временна закрила за бежанци от войната в Украйна
Портал на правителството във връзка с кризата в Украйна
Агенция по заетостта относно възможностите за наемане на работа на украински граждани
Държавна агенция за българите в чужбина
Условия за пребиваване в България – Дирекция “Миграция”
Процедура за предоставяне на международна закрила в Република България

Координатор за регион Ямбол на сдружение на украински организации в България „Майка Украйна“ –  Оксана Легка, тел. 0877148149

КООРДИНАТОРИ ПО ОБЩИНИ

 1. Община Ямбол – Неда Бъчварова – телефон – 0895599644;
  Александрина Желязкова – телефон – 0895599649
  Дежурен ОбСС – 0895599546; 046 662258; 046681109
 2. Община „Тунджа“ – Галина Иванова – телефон – 0888181133
  Дежурен ОбСС – 0887499767; 046661585; 046684219
 3. Община Стралджа – Гроздан Иванов – телефон – 0885599429
  Дежурен ОбСС – 047615383; 047616123
 4. Община Елхово – Дежурен ОбСС – 0878422829; 047888038
 5. Община Болярово – Лиляна Атанасчева – телефон 0879996050
  Дежурен ОбСС – 0879996075; 047416094; 047416910