МТСП стартира процедура по набиране на кандидатури за Отличителния знак за постижения в политиката по равнопоставеност между жените и мъжете

Повече информация за стартиралата процедура за набиране на кандидатури за получаване на Отличителен знак за значими постижения в ефективното изпълнение на политиката по равнопоставеност на жените и мъжете може да видите на посочения Линк .