КОМИСИЯ ПО ЗАЕТОСТТА КЪМ ОБЛАСТНИЯ СЪВЕТ ЗА РАЗВИТИЕ

Състав

Заповед РД-01-00037 от 12.02.2024 г.

Заповед РД-01-00150 от 30.01.2024 г.

Заповед РД-01-00082 от 3.08.2023 г.

Заповед РД-01-00150 от 17.10.2022 г.

Заповед РД-01-00129 от 14.09.2022 г.

Заповед РД-01-00039 от 11.02.2022 г.

ПРАВИЛНИК

РЕШЕНИЯ
РЕШЕНИЕ ОТ 26.01.2010 Г.
РЕШЕНИЕ ОТ 03.02.2010 Г.
РЕШЕНИЕ ОТ 19.02.2010 Г.
РЕШЕНИЕ ОТ 24.09.2010 Г.
РЕШЕНИЕ ОТ 25.11.2010 Г.
РЕШЕНИЕ ОТ 25.01.2011 Г.
РЕШЕНИЕ ОТ 14.07.2011 Г.
РЕШЕНИЕ ОТ 27.09.2011 Г.
РЕШЕНИЕ ОТ 18.11.2011 Г.
РЕШЕНИЕ ОТ 26.01.2012 Г.
РЕШЕНИЕ ОТ 29.01.2013 Г.
РЕШЕНИЕ ОТ 07.05.2013 Г.
РЕШЕНИЕ ОТ 28.10.2013 Г.
РЕШЕНИЕ ОТ 04.12.2013 Г.
РЕШЕНИЕ ОТ 28.01.2014 Г.
РЕШЕНИЕ ОТ 29.10.2014 Г.
РЕШЕНИЕ ОТ 28.01.2015 Г.
РЕШЕНИЕ ОТ 04.06.2015 Г.
РЕШЕНИЕ ОТ 27.01.2016 Г.
РЕШЕНИЕ ОТ 03.06.2016 Г.
РЕШЕНИЕ ОТ 16.09.2016 Г.
РЕШЕНИЕ ОТ 27.09.2016 Г.
РЕШЕНИЕ ОТ 21.02.2017 Г.
РЕШЕНИЕ ОТ 28.03.2017 Г.
РЕШЕНИЕ ОТ 04.04.2017 Г.
РЕШЕНИЕ ОТ 19.04.2017 Г.
РЕШЕНИЕ ОТ 27.02.2018 Г.
РЕШЕНИЕ ОТ 24.04.2018 Г.
РЕШЕНИЕ ОТ 15.10.2018 Г.
РЕШЕНИЕ ОТ 20.02.2019 Г.
РЕШЕНИЕ ОТ 10.04.2019 Г.
РЕШЕНИЕ ОТ 25.04.2019 Г.
РЕШЕНИЕ ОТ 11.10.2019 Г.
РЕШЕНИЕ ОТ 18.02.2020 Г.
РЕШЕНИЕ ОТ 23.06.2020 Г.
РЕШЕНИЕ ОТ 18.02.2021 Г.
РЕШЕНИЕ ОТ 18.04.2021 Г.
РЕШЕНИЕ ОТ 15.02.2022 Г.
РЕШЕНИЕ ОТ 10.05.2022 Г.
РЕШЕНИЕ ОТ 19.05.2022 Г.
РЕШЕНИЕ ОТ 23.02.2023 Г.
РЕШЕНИЕ ОТ 08.2023 Г.
РЕШЕНИЕ ОТ 15.02.2024 Г.