КОМИСИЯ ПО ЗАЕТОСТТА КЪМ ОБЛАСТНИЯ СЪВЕТ ЗА РАЗВИТИЕ

Състав

Заповед РД-01-00039 от 11.02.2022 г.

ПРАВИЛНИК

РЕШЕНИЯ
РЕШЕНИЕ ОТ 26.01.2010 Г.
РЕШЕНИЕ ОТ 03.02.2010 Г.
РЕШЕНИЕ ОТ 19.02.2010 Г.
РЕШЕНИЕ ОТ 24.09.2010 Г.
РЕШЕНИЕ ОТ 25.11.2010 Г.
РЕШЕНИЕ ОТ 25.01.2011 Г.
РЕШЕНИЕ ОТ 14.07.2011 Г.
РЕШЕНИЕ ОТ 27.09.2011 Г.
РЕШЕНИЕ ОТ 18.11.2011 Г.
РЕШЕНИЕ ОТ 26.01.2012 Г.
РЕШЕНИЕ ОТ 29.01.2013 Г.
РЕШЕНИЕ ОТ 07.05.2013 Г.
РЕШЕНИЕ ОТ 28.10.2013 Г.
РЕШЕНИЕ ОТ 04.12.2013 Г.
РЕШЕНИЕ ОТ 28.01.2014 Г.
РЕШЕНИЕ ОТ 29.10.2014 Г.
РЕШЕНИЕ ОТ 28.01.2015 Г.
РЕШЕНИЕ ОТ 04.06.2015 Г.
РЕШЕНИЕ ОТ 27.01.2016 Г.
РЕШЕНИЕ ОТ 03.06.2016 Г.
РЕШЕНИЕ ОТ 16.09.2016 Г.
РЕШЕНИЕ ОТ 27.09.2016 Г.
РЕШЕНИЕ ОТ 21.02.2017 Г.
РЕШЕНИЕ ОТ 28.03.2017 Г.
РЕШЕНИЕ ОТ 04.04.2017 Г.
РЕШЕНИЕ ОТ 19.04.2017 Г.
РЕШЕНИЕ ОТ 27.02.2018 Г.
РЕШЕНИЕ ОТ 24.04.2018 Г.
РЕШЕНИЕ ОТ 15.10.2018 Г.
РЕШЕНИЕ ОТ 20.02.2019 Г.
РЕШЕНИЕ ОТ 10.04.2019 Г.
РЕШЕНИЕ ОТ 25.04.2019 Г.
РЕШЕНИЕ ОТ 11.10.2019 Г.
РЕШЕНИЕ ОТ 18.02.2020 Г.
РЕШЕНИЕ ОТ 23.06.2020 Г.
РЕШЕНИЕ ОТ 18.02.2021 Г.
РЕШЕНИЕ ОТ 18.04.2021 Г.
РЕШЕНИЕ ОТ 15.02.2022 Г.

Протокол № 2 от 10.05.2022 г.

Протокол № 3 от 19.05.2022 г.