КОМИСИЯ ПО ЗАЕТОСТТА КЪМ ОБЛАСТНИЯ СЪВЕТ ЗА РАЗВИТИЕ

Състав

Заповед РД-01-00150 от 17.10.2022 г.

Заповед РД-01-00129 от 14.09.2022 г.

Заповед РД-01-00039 от 11.02.2022 г.

ПРАВИЛНИК

РЕШЕНИЯ
РЕШЕНИЕ ОТ 26.01.2010 Г.
РЕШЕНИЕ ОТ 03.02.2010 Г.
РЕШЕНИЕ ОТ 19.02.2010 Г.
РЕШЕНИЕ ОТ 24.09.2010 Г.
РЕШЕНИЕ ОТ 25.11.2010 Г.
РЕШЕНИЕ ОТ 25.01.2011 Г.
РЕШЕНИЕ ОТ 14.07.2011 Г.
РЕШЕНИЕ ОТ 27.09.2011 Г.
РЕШЕНИЕ ОТ 18.11.2011 Г.
РЕШЕНИЕ ОТ 26.01.2012 Г.
РЕШЕНИЕ ОТ 29.01.2013 Г.
РЕШЕНИЕ ОТ 07.05.2013 Г.
РЕШЕНИЕ ОТ 28.10.2013 Г.
РЕШЕНИЕ ОТ 04.12.2013 Г.
РЕШЕНИЕ ОТ 28.01.2014 Г.
РЕШЕНИЕ ОТ 29.10.2014 Г.
РЕШЕНИЕ ОТ 28.01.2015 Г.
РЕШЕНИЕ ОТ 04.06.2015 Г.
РЕШЕНИЕ ОТ 27.01.2016 Г.
РЕШЕНИЕ ОТ 03.06.2016 Г.
РЕШЕНИЕ ОТ 16.09.2016 Г.
РЕШЕНИЕ ОТ 27.09.2016 Г.
РЕШЕНИЕ ОТ 21.02.2017 Г.
РЕШЕНИЕ ОТ 28.03.2017 Г.
РЕШЕНИЕ ОТ 04.04.2017 Г.
РЕШЕНИЕ ОТ 19.04.2017 Г.
РЕШЕНИЕ ОТ 27.02.2018 Г.
РЕШЕНИЕ ОТ 24.04.2018 Г.
РЕШЕНИЕ ОТ 15.10.2018 Г.
РЕШЕНИЕ ОТ 20.02.2019 Г.
РЕШЕНИЕ ОТ 10.04.2019 Г.
РЕШЕНИЕ ОТ 25.04.2019 Г.
РЕШЕНИЕ ОТ 11.10.2019 Г.
РЕШЕНИЕ ОТ 18.02.2020 Г.
РЕШЕНИЕ ОТ 23.06.2020 Г.
РЕШЕНИЕ ОТ 18.02.2021 Г.
РЕШЕНИЕ ОТ 18.04.2021 Г.
РЕШЕНИЕ ОТ 15.02.2022 Г.

Протокол № 2 от 10.05.2022 г.

Протокол № 3 от 19.05.2022 г.