КОМИСИЯ ПО ЗАЕТОСТТА КЪМ ОБЛАСТНИЯ СЪВЕТ ЗА РАЗВИТИЕ

Председател: инж. Светослав Стоев – заместник областен управител на област Ямбол
Секретар: Татяна Чанкова – директор на дирекция „Бюро по труда” – Ямбол
Технически секретар: Галя Павлова – главен експерт в Областна администрация – Ямбол

Членове:

1.Пенка Кирилова – директор на дирекция Регионална служба по заетостта – Бургас;
2.Татяна Дюлгерова – директор на дирекция „Бюро по труда” – Елхово;
3.Неда Бъчварова – началник отдел „Хуманитарни дейности” в община Ямбол;
4.Татяна Стоева – заместник кмет на община Тунджа;
5.Атанас Киров – кмет на община Стралджа;
6.Пепа Кючукова – заместник кмет на община Елхово;
7.Жельо Желев – старши експерт отдел „УС и ТУ“ в община Болярово;
8.Илияна Димитрова – областен координатор на РС на КНСБ – Ямбол;
9.Мария Маджарова – председател на СРС на КТ „Подкрепа” – Ямбол;
10.Стоян Иванов – директор на дирекция „Инспекция по труда” – Ямбол;
11.Милена Янъкова – директор на Регионална дирекция за социално подпомагане – Ямбол;
12.Донка Желева – главен секретар при Регионална здравна инспекция – Ямбол;
13.инж. Роса Георгиева – старши експерт по професионално образование и обучение при Регионално управление на образованието – Ямбол;
14.Петя Станкова – началник на Отдел Статистически изследвания Ямбол, Териториално статистическо бюро – Югоизток;
15.Татяна Балъкчиева – заместник председател на УС на ЯТПП;
16.Таня Бончева – изпълнителен директор на ИСА – Ямбол;
17.Павел Додов – член на УС на КРИБ Ямбол;
18.Александър Альошев – представител на камарата на строителите в България, областно представителство – Ямбол;
19.Диана Качарова – представител на Асоциация на индустриалния капитал в България за област Ямбол;
20.представител на Съюз за стопанска инициатива, областно представителство – Ямбол.

ПРАВИЛНИК

РЕШЕНИЯ
РЕШЕНИЕ ОТ 26.01.2010 Г.
РЕШЕНИЕ ОТ 03.02.2010 Г.
РЕШЕНИЕ ОТ 19.02.2010 Г.
РЕШЕНИЕ ОТ 24.09.2010 Г.
РЕШЕНИЕ ОТ 25.11.2010 Г.
РЕШЕНИЕ ОТ 25.01.2011 Г.
РЕШЕНИЕ ОТ 14.07.2011 Г.
РЕШЕНИЕ ОТ 27.09.2011 Г.
РЕШЕНИЕ ОТ 18.11.2011 Г.
РЕШЕНИЕ ОТ 26.01.2012 Г.
РЕШЕНИЕ ОТ 29.01.2013 Г.
РЕШЕНИЕ ОТ 07.05.2013 Г.
РЕШЕНИЕ ОТ 28.10.2013 Г.
РЕШЕНИЕ ОТ 04.12.2013 Г.
РЕШЕНИЕ ОТ 28.01.2014 Г.
РЕШЕНИЕ ОТ 29.10.2014 Г.
РЕШЕНИЕ ОТ 28.01.2015 Г.
РЕШЕНИЕ ОТ 04.06.2015 Г.
РЕШЕНИЕ ОТ 27.01.2016 Г.
РЕШЕНИЕ ОТ 03.06.2016 Г.
РЕШЕНИЕ ОТ 16.09.2016 Г.
РЕШЕНИЕ ОТ 27.09.2016 Г.
РЕШЕНИЕ ОТ 21.02.2017 Г.
РЕШЕНИЕ ОТ 28.03.2017 Г.
РЕШЕНИЕ ОТ 04.04.2017 Г.
РЕШЕНИЕ ОТ 19.04.2017 Г.
РЕШЕНИЕ ОТ 27.02.2018 Г.
РЕШЕНИЕ ОТ 24.04.2018 Г.
РЕШЕНИЕ ОТ 15.10.2018 Г.
РЕШЕНИЕ ОТ 20.02.2019 Г.
РЕШЕНИЕ ОТ 10.04.2019 Г.
РЕШЕНИЕ ОТ 25.04.2019 Г.
РЕШЕНИЕ ОТ 11.10.2019 Г.
РЕШЕНИЕ ОТ 18.02.2020 Г.
РЕШЕНИЕ ОТ 23.06.2020 Г.
РЕШЕНИЕ ОТ 18.02.2021 Г.
РЕШЕНИЕ ОТ 18.04.2021 Г.