ОБЛАСТНА КОМИСИЯ ПО БЕЗОПАСНОСТ НА ДВИЖЕНИЕТО

СЪСТАВ

Председател: Волен Дичев – заместник областен управител на област Ямбол

Членове:

1. Михаил Керемедчиев – заместник-кмет на община Ямбол
2. Андон Кръстев – секретар на община Тунджа
3. Пепа Кючукова – заместник-кмет на община Елхово
4. Иван Иванов – заместник-кмет на община Стралджа
5. Жельо Желев – експерт ИД в отдел „УС и ТУ“ в община Болярово
6. Тодор Мишинев – началник сектор „Пътна полиция” при ОДМВР Ямбол
7.  Милен Йорданов – началник група  ООР, ТП и КОС в отдел „Охранителна полиция“
8. Дикран Бохосян – началник на Областен отдел „Автомобилна администрация”  Ямбол
9. Дойчин Дойчев – административен ръководител на Окръжна прокуратура Ямбол
10. инж.Галин Костов – директор на Областно пътно управление Ямбол
11. д-р Лиляна Генчева – директор на РЗИ Ямбол
12. старши инспектор Николай Колев – началник на група „Превантивен контрол и превантивна дейност“ в сектор „Превантивна и контролна дейност“ в РД ПБЗН Ямбол
13. Татяна Славова – старши експерт в РУО – Ямбол на МОН
14. Д-р Никол Ковачева – директор на ЦСМП  Ямбол
15. Иван Ташев – автомеханик при „В и К” ЕООД Ямбол
16. Добриела Праматарова – специалист в секретариата на Областен съвет на БЧК Ямбол
17. Стоянка Стойкова – представител на Национален съюз на превозвачите
18. Златан Минков – управител на СУАБ – СБА ЕООД Ямбол

Технически секретар: Ивелина Новакова – главен специалист в Областна администрация Ямбол

ПРАВИЛНИК

РЕШЕНИЯ

Решения от проведено заседание на 04.05.2010 г.

1.  Областно пътно управление да предприеме необходимите действия за полагане на маркировка, след съвместна преценка със Сектор „Пътна полиция” към ОД на МВР – Ямбол за местоположението на маркировката и поставяне на знаци, ограничаващи движението на тежкотоварния трафик в селата Кукорево и Златари.

2.  Началника на Сектор „Пътна полиция” към ОД на МВР – Ямбол да изготви и направи предложение за поставяне на камери в областта.

3.  Областен управител на област Ямбол да предприеме действия по осигуряване на финансовите средства, необходими за изграждане на изкуствени неравности за ограничаване на скоростта в селата Кукорево и Златари.

ПРОТОКОЛИ
ПРОТОКОЛ/02.12.2020 г.
ПРОТОКОЛ/16.09.2020 г.
ПРОТОКОЛ/01.07.2020 г.
ПРОТОКОЛ/05.12.2019 г.
ПРОТОКОЛ/29.08.2019 г.
ПРОТОКОЛ/11.04.2019 г.
ПРОТОКОЛ/24.01.2019 г.
ПРОТОКОЛ/30.11.2018 г.

МЕРКИ ЗА ПРЕДПАЗВАНЕ НА СЛУЖИТЕЛИТЕ ОТ НАРАНЯВАНИЯ ИЛИ ЗАГУБА НА ЖИВОТ В РЕЗУЛТАТ НА ПЪТНОТРАНСПОРТНИ ПРОИЗШЕСТВИЯ ПО ВРЕМЕ НА РАБОТА В ОБЛАСТНА АДМИНИСТРАЦИЯ ЯМБОЛ

Стратегия за подобряване безопасността на движението по улиците и пътищата на Ямболска област за периода 2011 – 2020 г.