ОБЛАСТНА КОМИСИЯ ПО БЕЗОПАСНОСТ НА ДВИЖЕНИЕТО

СЪСТАВ

Заповед РД-01-00032 от 06.02.2024 г.

Заповед РД-01-00112 от 14.09.2023 г.

Заповед РД-10-00086 от 4.08.2023 г.

Заповед РД-01-00030 от 09.02.2022 г.

Заповед РД-01-00030 от 09.02.2022 г.

ПРАВИЛНИК

ГРАФИК ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ЗАСЕДАНИЯТА НА ОБЛАСТНА КОМИСИЯ ПО БЕЗОПАСТНОСТ НА ДВИЖЕНИЕТО

ЗАСЕДАНИЯ

ПОКАНА ЗА ЗАСЕДАНИЕ НА 22.02.2024 Г.
ПОКАНА ЗА ЗАСЕДАНИЕ НА 26.09.2023 Г.
ПОКАНА ЗА ЗАСЕДАНИЕ НА 02.12.2022 Г.
ПОКАНА ЗА ЗАСЕДАНИЕ НА 28.02.2022 Г.
ПОКАНА ЗА ЗАСЕДАНИЕ НА 03.12.2021 Г.
ПОКАНА ЗА ЗАСЕДАНИЕ НА 07.09.2021 Г.

ПЛАН-ПРОГРАМА ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ОБЛАСТНАТА ПОЛИТИКА ПО БДП 2024 Г.

ПЛАН-ПРОГРАМА ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ОБЛАСТНАТА ПОЛИТИКА ПО БДП 2023 Г.

ПЛАН-ПРОГРАМА ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ОБЛАСТНАТА ПОЛИТИКА ПО БДП 2022 Г.

ПЛАН-ПРОГРАМА ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ОБЛАСТНАТА ПОЛИТИКА ПО БДП 2021 Г.

ДОКЛАДИ

ГОДИШЕН ОБЛАСТЕН ДОКЛАД ПО БДП ЗА 2021 г.
ГОДИШЕН ОБЛАСТЕН ДОКЛАД ПО БДП ЗА 2022 г.
ГОДИШЕН ОБЛАСТЕН ДОКЛАД ПО БДП ЗА 2023 г.

РЕШЕНИЯ

Решения от проведено заседание на 04.05.2010 г.

1.  Областно пътно управление да предприеме необходимите действия за полагане на маркировка, след съвместна преценка със Сектор „Пътна полиция” към ОД на МВР – Ямбол за местоположението на маркировката и поставяне на знаци, ограничаващи движението на тежкотоварния трафик в селата Кукорево и Златари.

2.  Началника на Сектор „Пътна полиция” към ОД на МВР – Ямбол да изготви и направи предложение за поставяне на камери в областта.

3.  Областен управител на област Ямбол да предприеме действия по осигуряване на финансовите средства, необходими за изграждане на изкуствени неравности за ограничаване на скоростта в селата Кукорево и Златари.

ПРОТОКОЛИ

ПРОТОКОЛ/22.02.2024 г.
ПРОТОКОЛ/26.09.2023 г.
ПРОТОКОЛ/2.12.2022 г.
ПРОТОКОЛ/18.07.2022 г.
ПРОТОКОЛ/28.03.2022 г.
ПРОТОКОЛ/28.02.2022 г.
ПРОТОКОЛ/03.12.2021 г.
ПРОТОКОЛ/07.09.2021 г.
ПРОТОКОЛ/08.06.2021 г.
ПРОТОКОЛ/02.12.2020 г.
ПРОТОКОЛ/16.09.2020 г.
ПРОТОКОЛ/01.07.2020 г.
ПРОТОКОЛ/05.12.2019 г.
ПРОТОКОЛ/29.08.2019 г.
ПРОТОКОЛ/11.04.2019 г.
ПРОТОКОЛ/24.01.2019 г.
ПРОТОКОЛ/30.11.2018 г.

МЕРКИ ЗА ПРЕДПАЗВАНЕ НА СЛУЖИТЕЛИТЕ ОТ НАРАНЯВАНИЯ ИЛИ ЗАГУБА НА ЖИВОТ В РЕЗУЛТАТ НА ПЪТНОТРАНСПОРТНИ ПРОИЗШЕСТВИЯ ПО ВРЕМЕ НА РАБОТА В ОБЛАСТНА АДМИНИСТРАЦИЯ ЯМБОЛ

Стратегия за подобряване безопасността на движението по улиците и пътищата на Ямболска област за периода 2011 – 2020 г.