ОБЛАСТНА КОМИСИЯ ПО БЕЗОПАСНОСТ НА ДВИЖЕНИЕТО

СЪСТАВ

Председател: инж. Светослав Стоев – Заместник областен управител на област Ямбол
Технически секретар: Ивелина Новакова – главен специалист в Областна администрация Ямбол

Членове:

1.Михаил Керемидчиев – заместник-кмет на община Ямбол
2.Пепа Кючукова – заместник-кмет на община Елхово
3.Атанас Киров – кмет на община Стралджа
4.Нина Терзиева – заместник-кмет на община Болярово
5.инж. Иван Георгиев – старши експерт в дирекция „ТУС и Е“ при община Тунджа
6.Георги Кючуков – началник на отдел „Охранителна полиция“ при ОДМВР Ямбол
7.Тодор Мишинев – началник на сектор „Пътна полиция“ към отдел „Охранителна полиция при ОДМВР Ямбол
8.Дойчин Дойчев – административен ръководител на Окръжна прокуратура Ямбол
9.Дикран Бохосян – началник на Областен отдел „Автомобилна администрация” Ямбол
10.инж. Мариета Сивкова – директор на Областно пътно управление Ямбол
11.Янко Боянов – началник на сектор „Пожарогасителна и спасителна дейност“ в РДПБЗН – Ямбол
12.Д-р Никол Ковачева – директор на ЦСМП Ямбол
13.Д-р Лиляна Генчева – директор на РЗИ Ямбол
14.Татяна Славова – старши експерт в РУО – Ямбол на МОН
15.Добриела Праматарова – специалист в секретариата на Областен съвет на БЧК Ямбол
16.Стоянка Стойкова – представител на Национален съюз на превозвачите
17.Златан Минков – управител на СУАБ – СБА ЕООД Ямбол

ПРАВИЛНИК

ГРАФИК ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ЗАСЕДАНИЯТА НА ОБЛАСТНА КОМИСИЯ ПО БЕЗОПАСТНОСТ НА ДВИЖЕНИЕТО

ЗАСЕДАНИЯ
ПОКАНА ЗА ЗАСЕДАНИЕ НА 7.09.2021 Г.

ПЛАН-ПРОГРАМА ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ОБЛАСТНАТА ПОЛИТИКА ПО БДП 2021 Г.

РЕШЕНИЯ

Решения от проведено заседание на 04.05.2010 г.

1.  Областно пътно управление да предприеме необходимите действия за полагане на маркировка, след съвместна преценка със Сектор „Пътна полиция” към ОД на МВР – Ямбол за местоположението на маркировката и поставяне на знаци, ограничаващи движението на тежкотоварния трафик в селата Кукорево и Златари.

2.  Началника на Сектор „Пътна полиция” към ОД на МВР – Ямбол да изготви и направи предложение за поставяне на камери в областта.

3.  Областен управител на област Ямбол да предприеме действия по осигуряване на финансовите средства, необходими за изграждане на изкуствени неравности за ограничаване на скоростта в селата Кукорево и Златари.

ПРОТОКОЛИ

ПРОТОКОЛ/07.09.2021 г.
ПРОТОКОЛ/08.06.2021 г.
ПРОТОКОЛ/02.12.2020 г.
ПРОТОКОЛ/16.09.2020 г.
ПРОТОКОЛ/01.07.2020 г.
ПРОТОКОЛ/05.12.2019 г.
ПРОТОКОЛ/29.08.2019 г.
ПРОТОКОЛ/11.04.2019 г.
ПРОТОКОЛ/24.01.2019 г.
ПРОТОКОЛ/30.11.2018 г.

МЕРКИ ЗА ПРЕДПАЗВАНЕ НА СЛУЖИТЕЛИТЕ ОТ НАРАНЯВАНИЯ ИЛИ ЗАГУБА НА ЖИВОТ В РЕЗУЛТАТ НА ПЪТНОТРАНСПОРТНИ ПРОИЗШЕСТВИЯ ПО ВРЕМЕ НА РАБОТА В ОБЛАСТНА АДМИНИСТРАЦИЯ ЯМБОЛ

Стратегия за подобряване безопасността на движението по улиците и пътищата на Ямболска област за периода 2011 – 2020 г.